Seitenkopf
platzhalterHomepage trennlinieFilmy trennlinieRelacje trennlinieRecenzje trennlinieGaleria trennlinieOpis projektu trennliniePrasa o nas trennliniePartnerzy trennlinie
 

SUPER KINO

SUPER KINO - (polskie) filmy dla dzieci jest najstarszym festiwalem polskich filmów dla dzieci w Niemczech.

SUPER KINO - (polskie) filmy dla dzieci to cykl pokazów filmowych dla dzieci, wzbogaconych o zajęcia dydaktyczne: rozmowy z dziećmi na temat obejrzanych historii, zajęcia plastyczne, gry i zabawy czy wspólne śpiewanie w języku ojczystym.

SUPER KINO - (polskie) filmy dla dzieci jest projektem w pełnym znaczeniu tego słowa familijnym - w spotkaniach biorą udział całe rodziny, od niemowląt po babcie i dziadków.


Projekt 2023

Po pandemicznej przerwie (2020-2022) realizacji i koordynacji projektu podjęła się ponownie Grażyna Kamień-Söffker.

Projekt 2019-2020

Koordynację i realizację projektu przejęła Angelika Niedhart-Cord, wspierana przez Grażynę Kamień-Söffker, we współpracy z Zofią Furmanowicz (gry i zabawy muzyczno-ruchowe).

Projekt 2014-2018

Od edycji 2014/2015 wróciliśmy do pierwotnej koncepcji projektu adresowanego do dzieci rozrastającej się hanowerskiej Polonii. Organizację i koordynację projektu objęła ponownie Grażyna Kamień-Söffker, a jego realizację Agnieszka Foit (prowadzenie poranków i rozwój języka polskiego) we współpracy z Zofią Furmanowicz (gry i zabawy muzyczno-ruchowe).

Projekt 2012

W sezonie 2012 w projekcie filmowym w dalszym ciągu współpracowały polska i rosyjska community, a koordynację ze strony polskiej przejęła Agnieszka Foit, od początku zaangażowana w SUPER KINIE

Projekt 2011

W sezonie 2011 Grażyna Kamień-Söffker zaprosiła do współpracy 3 dalsze mniejszości narodowe z Hanoweru: rosyjską reprezentowaną przez Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk Hannover e.V., afrykańską Afrikanischer Dachverband Norddeutschland e.V. i południowoamerykańską CasaLatina Hannover.

W projekcie SUPER KINO - prawa dziecka w filmach z całego świata pokazano na 8 porankach wybrane filmy odnoszące się do niektórych artykułów Konwencji Praw Dziecka. Odbyły się także dyskusje na ich temat z opiekunami dzieci.

SUPER KINO znalazło się w 2011 roku w trójce najlepszych projektów dla dzieci w Hanowerze, a jego idea została podjęta przez licznych naśladowców, zarówno w polskiej community, jak i w innych grupach narodowościowych.

Projekt w latach 2007-2010

Plakat SUPER KINO - polskie filmy dla dzieci powstało w 2007 roku Hanowerze z pomysłu i inicjatywy Grażyny Kamień-Söffker z Polonijnego Magazynu Radiowego "Polenflug". W jesieni 2008 roku do projektu przystąpił Hamburg, a w styczniu 2009 dołączyła także Kolonia.

Filmy dla SUPER KINO - polskie filmy dla dzieci udostępniało Stowarzyszenie Filmowców Polskich w ramach programu "Polskie Kino Młodego Widza za Granicą", realizowanego przy finansowym wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

partnerlogos